Stamboom familie Rinsema
Spaziatore Farabegoli

•ID: I16755
•Name: Eijze Jurks Buysma
•Sex: M
•Birth: 27 JUN 1779 in Buitenpost
•Baptism: 25 JUL 1779 Buitenpost
•Occupation: Tolman, wonende onder Wouterswoude 1824
•Death: 18 APR 1824 in Wouterswoude
•Note:
Familienamen 1811
Buysma, Eise Jurks, Kollum
Mairie Kollum, fol. 47

Overlijdensakte Dantumadeel, 1824. Aangiftedatum 21 april 1824, blad nr. 8
Durk Douwes Sijtsma en Tjumme Bosma, beide woonachtig te Wouterswoude, geburen des overledene verklaren dat Eise Jurks Buitsma, oud een en veertig jaren, tolman, wonende onder Wouterswoude, ongehuwd, zoon van Jurk Jansen en Tetje Seijes, in tijden echtelieden te Buitenpost,beide overleden, op den achttienden der maand April des voormiddags ten twee uren, te Wouterswoude in het huis No (onleesb.) is overleden.
freccia sito Farabegoli terug - ritorna

© Farabegoli Fiorenzo     Sitemap