Stamboom familie Rinsema
Spaziatore Farabegoli


•ID: I16753
•Name: Jan Jurks
•Sex: M
•Birth: 09 JAN 1772 in Buitenpost
•Baptism: 26 JAN 1772 Buitenpost
•Occupation: Boerenarbeider, wonende te Fransum 1812
•Death: 01 DEC 1812 in Fransum (Aduard)
•Note:
Gen 901 door P.Nieuwland: Jan Jurks, geb. Kollum 10-12-1775, zoon van Jurk Jans en Trijntje Taekes, overl. Fransum gem Aduard (Gron.) 1-12-1812; trouwde Kollum 23-2-1800 Tietje Rinsma, beiden van Kollum; speciekohier Kollum 27; 1804 vertrokken (ws. naar Grijpskerk); enig kind: Rinse Jans Rinzema, geb. Kollum 1-3-1801, overl. Leeuwarden 6-3-1875. - Jan Jurks zijn zoon Rinse Jans Rinsma wordt door Hinke Jurks de nagelaten zoon van haar broeder Jan Jurks genoemd in haar testament RAF-Tg.26 Not. archieven 24025/31 (Notaris Romein Buitenpost) (1835).

Akte nr.35 Mairie Aduard: In het jaar één duizend agt honderd en twaalf op den tweeden december des morgens te elf uuren zijn voor ons gecompareerd Justus Bartolomeus Brouwers oud negen en veertig jaaren wonende te Garnwerd in de Mairie Ezinge en Jacob Tiessens oud twee en vijftig jaaren wonende te Fransum in de Mairie Aduard, beiden van beroep landbouwers en naaste buuren van den overledene dewelk hebben verklaard dat Jan Jurks oud een en veertig jaaren van beroep boerenarbeider wonende te Fransum op den eersten December des jaars één duizend agt honderd twaalf des avonds te tien uuren is overleden in het huis No.62 te Fransum en hebben de declaranten deze acte nadat hun dezelve was voorgelezen benevens ons ondertekend, zijnde de geboorteplaats
des overledene onbekend.

Doopboek Buitenpost: Jan, oud 17 dagen.Tietje Renses Rensma ook genoemd: Tietje Rinsma

geboren op zo 9 feb 1755 te Hichtem (Fr.), gedoopt op zo 23 feb 1755 te Hichtem (Fr.), overleden voor 1812 te Grijpskerk (Fr.), dochter van Reinse Gerrits (Reinder) RINSMA en Elisabeth Catharina COLERUS.

2 x gehuwd

1- Gehuwd voor de kerk op 19-jarige leeftijd op zo 17 apr 1774 te Suawoude (Fr.) met Taake (Rinses) DOUMA, 29 jaar oud, geboren op zo 17 mei 1744 te Bergum (Fr.), overleden voor 1796 te Kollum (Fr.), zoon van Rinse Douwes DOUMA en Aaltje TEAKES.

2- Gehuwd voor de kerk op 45-jarige leeftijd op zo 23 feb 1800 te Kollum (Fr) (Herv) met Jan JURKS, geboren te Kollum.

Uit het tweede huwelijk:
1. Rinse Jans RINSMA (Rense Rensema)


 


freccia sito Farabegoli terug - ritorna

© Farabegoli Fiorenzo     Sitemap