Stamboom familie Rinsema
Spaziatore Farabegoli


•ID: I3358
•Name: Sye Jurks van der Post
•Sex: M
•Birth: 25 SEP 1776 in Buitenpost
•Baptism: 03 NOV 1776 Buitenpost
•Occupation: Arbeider, wonende te Kollumerzwaag 1825
•Death: 09 AUG 1825 in Kollumerzwaag
•Occupation: Boerenknecht, wonende te Lutjewoude 1797
•Occupation: Dagloner, wonende te Kollumerzwaag 1820
•Note:
Familienaam 1811
Post, Sije Jurks van der, Kollumerzwaag
k. Tettje 8, Wytze 6
Mairie Oudwoude, fol. 14

Overlijdensakte Kollumerland, 1825, akte nr. 63
Sije Jurks van der Post, oud 48 jaren, arbeider, geboren en wonende te Kollumerzwaag, gehuwd aan Eelkjen Wijtzes, zijnde de verdere betrekkingen van de overledene aan de komparanten onbekend. Overleden op 9 augustus 1825, des 's morgens ten tien uur is overleden in de huizing numero 51 te Kollumerzwaag. Aangevers: Rudmer Lieuwes Huisma, oud 29 jaren, arbeider te Kollumerzwaag en Frans Sytzes Kempenaar, oud 27 jaren, arbeider aldaar, geburen van de overledene.

Ook: van der Pos, van der Pas.

Bijlagen Crim. sententies Hof van Friesland 359-8-9-1797: Sije Jurks, boereknegt, woonende bij Aane Harings te Lutjewoude, oud 20 jaaren verklaart in het proces tegen Jan Jans Schroor uit Kollum dat Jan Jans Schroor wel met het mes voor Willem Alberts, boerearbeider woonachtig te Lutjewoude, oud 55 jaren, heeft gestaan, zonder nogtans te zeggen dat hij met dit mes Willem Alberts heeft willen mishandelen. (Jan Jans Schroor deed op 4-2-1797 mee aan het Kollumer Oproer. Hij werd voor 3 jaar verbannen.

Gen 900, 901, 902: Sije Jurks van der Pos, zoon van Jurk Jans en Tetje Sijes; overl. Kollumerzwaag 1825 (zie not. arch. 12037/91); de kinderen erfgenaam van Wijtske Nannes de Boer, t.w. Tetje, dienstmeid te Driesum; Wijtse, arbeider te Aalsum; Jurk landbouwer te Westergeest; Wijtske, trouwde Auke Oedses Bosma, arbeider te Zwaagwesteinde. Naamsaanname Kollumerland 1811: Sije Jurks neemt voor zich en zijn kinderen de geslachtsnaam van der Post aan.

Father: Jurk Jans b: ABT 1739
Mother: Tetje Syes b: ABT 1734

Marriage 1 Hylkje Wytses Visser b: 1779 in Bergum
•Married: 29 MAY 1803 in Kollum
•Note:
Trouwregister Hervormde gemeente Kollum, 1803
DTB nr: 450, 1718 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 29 mei 1803, Kollum
Man: Seye Jurks, Kollum
Vrouw: Hijlkjen Wytzes, Kollum
Children
1. Tettie Sijes van der Pas b: 01 JUN 1804 in Kollumerzwaag
2. Wytze Sijes van der Pas b: 05 JUN 1806 in Kollumerzwaag
3. Wytske Sijes van der Pas b: 26 JAN 1809 in Kollumerzwaag
4. Jurk Sijes van der Post b: 05 MAY 1816 in Kollumerzwaag
5. Wytske Sijes van der Pas b: 13 APR 1820 in Kollumerzwaag


 


freccia sito Farabegoli terug - ritorna

© Farabegoli Fiorenzo     Sitemap