Stamboom familie Rinsema  
Spaziatore Farabegoli

INSTRUCTIES OM TE ZOEKEN OP DEZE PAGINA
Klik op de button links boven
Een nieuwe venster opent zich cerca sito Farabegoli
Tik een naam in het venster en klik op ZOEK, elke keer zal een van de gevonden namen in het rood verschijnen.
Klik weer op ZOEK om naar de volgende te gaan.
Stamboom van de familie van Annelie Farabegoli Rinsema


Bron:
Taeke v.d. Ley www.geneanet.org
J. Rinsma www.rinsma.org.uk
Andreas Kasper Oudman

Tekens:
geboren
overleden
getrouwd


klik op de namen in het blauw om de pagina van de persoon te openen

Jan Eysses
ca. 1655
26-10-1700
Grijpskerk
(Groningen)


Marje
Ypes
?
?


1683

  Antje
Rinsma
26-1-1696
Hallum
(Friesland)

Pyter
Rinsma
1-1-1698
Hallum
(Friesland)

Evert
Rinsma
1-9- 1700
Hallum
(Friesland)

Dettje
Rinsma
14-4-1702
Hallum
(Friesland)

Pytter
Rinsma
2-11-1704
Hallum
(Friesland)

Maartje
Rinsma
30-1-1707
Hallum
(Friesland)

Melle
Pytersz
Rinsma

ca.1665
?

Grietje
Gerryts

?
?


Drachten
(Friesland)
17-7-1692

linea Farabegoli   linea Farabegoli linea Farabegoli linea Farabegoli linea Farabegoli linea Farabegoli linea Farabegoli linea Farabegoli
linea Farabegoli linea Farabegoli
linea Farabegoli   linea Farabegoli linea Farabegoli linea Farabegoli linea Farabegoli linea Farabegoli linea Farabegoli linea Farabegoli

Eise Jansen
18-6-1684
Grijpskerk
(Groningen)Renskjen
PyrsGrijpskerk
(Groningen)

14-5-1710

  Martje
Rinsma
6-4-1708
Hallum
(Friesland)
Marten
Rinsma
27-6-1717
Hallum
(Friesland)

Gerrit
Melles
Rinsma

1-11-1693
23-1-1775

2x

Frouwkjen
Melles
Rinsma

ca. 1695

Jacob
Johannes


Drachten
(Friesland)
18-12-1712

linea Farabegoli
Janke
Jacob

ca. 1719
ca. 1806

Pyter
Melles
Rinsma

16-6-1709
18-11-1779

3x

linea Farabegoli

Evert
Melles
Rinsma

6-12-1711
21-5-1796

2x

linea Farabegoli

Folkert
Melles
Rinsma

?-1-1714
16-4-1790

2x


stamboom volgt


Teatske
Dirks

?
ca. 1724

1-3-1723

Gepke
Reinders

?
?

2-12-1725
linea Farabegoli   linea Farabegoli linea Farabegoli
linea Farabegoli   Taetske
25-5-1724
?
linea Farabegoli

Trijntje
Johannesdr.
de Jong
?
11-?-1736

3-2-1736
Met Trijntje
geen kinderen

Trijntje
Jetsesdr.
?
?

1750

Anna
Idsardi
18-11-1714
?

31-5-1739

Janke
Taakes
?


22-5-1741

Beerentje
Johannes
?
?

28-12-1755
linea Farabegoli   linea Farabegoli linea Farabegoli linea Farabegoli linea Farabegoli linea Farabegoli
linea Farabegoli   Gepke
10-3-1729
Bergum
(Friesland)

Mello
4-10-1731
Bergum
(Friesland)
Akke
?-10-1733
Bergum
(Friesland)
linea Farabegoli linea Farabegoli linea Farabegoli linea Farabegoli linea Farabegoli
linea Farabegoli   linea Farabegoli linea Farabegoli linea Farabegoli linea Farabegoli linea Farabegoli linea Farabegoli linea Farabegoli linea Farabegoli
linea Farabegoli linea Farabegoli linea Farabegoli linea Farabegoli linea Farabegoli linea Farabegoli
linea Farabegoli   linea Farabegoli linea Farabegoli linea Farabegoli linea Farabegoli linea Farabegoli linea Farabegoli linea Farabegoli linea Farabegoli

Jan Eises
13-3-1712
Grijpskerk
(Groningen)

18-6-1762

Hendrikjen Jurcks1-7-1736 Grijpskerk
(Groningen)

  Tjeerd
25-12-1735
Bergum
(Friesland)
Pytter
18-5-1738
Bergum
(Friesland)
Teatske
1-3-1740
Bergum
(Friesland)

Reinse
Gerrits
Rinsma

11-9-1726
?

Elisabeth
Colerus

31-12-1726
21-2-1758


4-7-1751

Grytje
Rinsma
17-12-1753
Dronrijp
(Friesland)
linea Farabegoli
linea Farabegoli
linea Farabegoli
linea Farabegoli linea Farabegoli
Mello
Rinsma

5-7-1741
Dronrijp
(Friesland)

28-8-1760

linea Farabegoli
Pytertjen
Rinsma

17-8-1742
Dronrijp
(Friesland)

16-1-1802

Lolke Jar.
Westra
?
?

2-12-1764

linea Farabegoli
linea Farabegoli

Evert
Rensema
12-6-1786
Lemmer
(Friesland)

linea Farabegoli
linea Farabegoli
linea Farabegoli
linea Farabegoli linea Farabegoli
Grijtje
Rinsma

12-5-1748
Kollum
(Friesland)

?

linea Farabegoli
Grietje
Everts

Rinsma
ca. 1762
Kollum
(Friesland)

9-2-1827

Jouwen
Arjens
Buwalda
ca. 1761
14-10-1814

19-6-1785

linea Farabegoli
linea Farabegoli

Evert
Rensema
12-6-1786
Lemmer
(Friesland)


linea Farabegoli
Sjoerdje
25-11-1789
Lemmer
(Friesland)
linea Farabegoli
Cornelis

1-11-1789
Lemmer
(Friesland)
linea Farabegoli
Arjen

18-7-1791
Lemmer
(Friesland)
linea Farabegoli
Sjoerdje

15-5-1791
Lemmer
(Friesland)
linea Farabegoli
Evert
Rinsma
12-6-1797
14-11-1826
Lemmer
(Friesland)
Janke
Rinsma
29-10-1756
Kollum
(Friesland)

linea Farabegoli
Grijtje
Rinsma
26-9-1761
Kollum
(Friesland)
linea Farabegoli   linea Farabegoli

Jurk
Jans

20-3-1739
Grijpskerk
(Groningen)Tetje Sijes


Buitenpost
16-5-1762

  linea Farabegoli
linea Farabegoli
 
Sijke Jurks
07-7-1769
Buitenpost
(Friesland)

linea Farabegoli
Sjoukjen Jurks
25-4-1774
Buitenpost
(Friesland)

linea Farabegoli
linea Farabegoli
linea Farabegoli linea Farabegoli
linea Farabegoli linea Farabegoli linea Farabegoli linea Farabegoli linea Farabegoli linea Farabegoli linea Farabegoli
Janke Jurks
13-1-1764
Buitenpost
(Friesland)

Hinke Jurks
26-9-1766
Buitenpost
(Friesland)

Sye Jurks van der Post
25-9-1776
Buitenpost
(Friesland)

Eijze Jurks Buysma
27-6-1779
Buitenpost
(Friesland)

Jan Jurks
09-1-1772
Buitenpost
(Friesland)
1-12-1812
Fransum
(Groningen)
Tietje Rinses Rensema
9-2- 1755
ca. 1812


Kollum
23-2-1800

(Friesland)

Wepkjen
19-2-1758
7-3-1758


In de napoleontische tijd (1799-1815) werd besloten dat iedereen die nog geen achternaam had er één moest kiezen, en dat achternamen altijd van vader op kind zouden overgaan. Aanvankelijk was dit bevel zonder veel daadwerkelijke effectiviteit, maar met de invoering van de burgerlijke stand (18 november 1811) werd het dan toch menens, al werden gedurende geruime tijd nog 'vergeten' mensen van een achternaam voorzien. Vooral bij gehuwde vrouwen kwam het aanvankelijk wel voor dat men niet precies wist welke achternaam in een akte moest worden vermeld omdat bijvoorbeeld de vader en/of de eventuele broers al voor 1811 waren overleden en nog geen familienaam hadden gehad. Omdat Jan Jurks geen achternaam had is het aannemelijk dat hij Tietjes achternaam opgaf als familienaam.

 
linea Farabegoli


Rinse Jans Rinsma
25-1-1801
6-3-1875


Trijntje Hanzes van Hettinga
4-9-1816
20-5-1871
Leeuwarden
(Friesland)
7-11-1841

linea Farabegoli
linea Farabegoli
linea Farabegoli
linea Farabegoli linea Farabegoli linea Farabegoli linea Farabegoli linea Farabegoli linea Farabegoli
Tietje
Rensema

15-8-1842
7-6-1898

Jurjen
Nannes
Vijlstra


Hans
Rinsema

23-7-1844
17-5-1929


Aaltje
Marinus

26-4-1850
11-1-1930

N.N.
levenloos geboren

11-4-1849
11-4-1849
Jan
Rinsma

15-2-1851
26-12-1858

Roelof
Rinsma

9-10-1846
11-7-1931

Geertruide
Looff

19-7-1845
7-5-1912

Gepke
Rinsma

10-7-1853
12-6-1855
linea Farabegoli linea Farabegoli
linea Farabegoli linea Farabegoli
linea Farabegoli linea Farabegoli linea Farabegoli linea Farabegoli linea Farabegoli linea Farabegoli linea Farabegoli linea Farabegoli linea Farabegoli linea Farabegoli


Tjeerd
Rinsema

24-5-1885
16-11-1958

Willemke
Wortman

10-1-1887
21-11-1963


Rinse Jan
Rinsema

1-11-1883
3-5-1970

Engelina
Catrina
Baars
11-3-1885
1-11-1971


Auke
Rinsema

11-12-1889
20-1-1979

Catharina Maria
Wilhelmina
van Geijtenbeek

26-11-1894
1980

16-1-1919

Tietje
Rinsema

20-4-1881
9-5-1882


Roelof
Rinsema

22-11-1886
7-4-1968

Anna
Gilles

27-10-1895
2-4-1957
Leeuwarden
(Friesland)
9-6-1920

Trijntje
Rinsma
2-11-1878
?

Rinse
Barend
Rinsma

6-1-1875
25-5-1969

Menke Hendriks
Wagenaar

10-5-1876
21-2-1949

Jan
Rinsma
25-2-1887
?

Barend Philippus
Rinsma

29-4-1876
23-2-1951

Korneliske
Sinnema

4-1-1880
16-8-1970

Hans
Rinsma

22-3-1880
21-3-1939


Pietje
Velkers

linea Farabegoli linea Farabegoli linea Farabegoli linea Farabegoli linea Farabegoli linea Farabegoli
linea Farabegoli linea Farabegoli linea Farabegoli linea Farabegoli linea Farabegoli linea Farabegoli
linea Farabegoli linea Farabegoli linea Farabegoli linea Farabegoli linea Farabegoli linea Farabegoli linea Farabegoli
linea Farabegoli
linea Farabegoli

Griet
Rinsema

5-4-1912
11-6-2002

Arjen
Kamminga

9-7-1916
2-11-2001
linea Farabegoli
Homme
Kamminga
14-10-1944
linea Farabegoli
Tjeerd
Kamminga
9-11-1949

linea Farabegoli

Aaltje
Rinsema

23-2-1917


Hielke
Dijkstra

1923
5-7-1965
linea Farabegoli
Hans Jan
Dijkstra
25-2-1952
linea Farabegoli
Tjeerd
Dijkstra
28-8-1958

linea Farabegoli

Wilhelmina
Georgette
Frederika
24-7-1924
24-2-2004


linea Farabegoli

Hans
Rinsema
4-11-1918
12-3-2008

Johanna Gejas
17-6-1930
linea Farabegoli
linea Farabegoli
linea Farabegoli
linea Farabegoli linea Farabegoli
Truus
Catharina
Rinsema

29-6-1957

Ale S. van
Zandberg
29-6-1956
linea Farabegoli
Eva
Zandberg
5-11-1983
linea Farabegoli
Remy
Zandberg
19-12-1985
   
linea Farabegoli
Wilma
Johanna
Rinsema

21-5-1959

Roland
Dijkstra
11-5-1957
linea Farabegoli
Folkert
Frank
Dijkstra
5-11-1991
linea Farabegoli
Amerins
Carolien
Dijkstra
14-5-1994
   
linea Farabegoli
Carolien
Rinsema

15-11-1962

Jaap
Struiksma
25-11-1959
linea Farabegoli
Erik Pieter
Struiksma
28-11-1990
linea Farabegoli
Marleen Emma
Struiksma
6-4-1993
linea Farabegoli
Hans Jaap
Struiksma
6-4-1993
 
linea Farabegoli
linea Farabegoli

Gijsberta
Maria

Rinsema
1-5-1924


Douwe
Meijer
19-7-1920
linea Farabegoli

Kornelis
Meijer
10-3-1953
linea Farabegoli

Catharina
Maria
Wilhelmina
Meijer
8-5-1956
linea Farabegoli

Auke
Meijer
8-5-1956

linea Farabegoli

Johannes
Marinus

Rinsema
6-4-1928
11-6-1979

Marie
Koning
1929
4-10-2006
linea Farabegoli

Tineke
Rinsema
linea Farabegoli

Marijke
Rinsema
linea Farabegoli
Frans
Rinsema
linea Farabegoli
Bert
Rinsema


linea Farabegoli

Hans
Rinsema

21-2-1920
Aaltje
Rinsema

(Alie)
15-5-1921
17-9-2005

Rommert
Talman

15-1-1922
29-4-1994
Leeuwarden
3-2-1958


Frederik
Rinsema

(Piet)
5-11-1923
18-1-2006

Kornelia
Zijlstra

24-10-1923
31-1-1988

Leeuwarden
27-11-1950

linea FarabegoliRinsema Annelie

25-1-1951


Farabegoli Fiorenzo

Primo
(Floppy)
23-9-1952

Cervia
(Italië)
23-7-1975

linea Farabegoli

Farabegoli Mirka

9-8-1983
sito farabegoli
vervolg stamboom
linea Farabegoli
linea Farabegoli
Gertruida
Rixje
Rinsma
9-7-1907
1-3-2007

Hendrik Buis
1905
10-3-1978

linea Farabegoli
Truus
Rinsma

linea Farabegoli
Hendrik Roelof
Rinsma

19-7-1912
1-9-1988

Aaltje
Palmans

24-8-1914
2-8-1958
linea Farabegoli
linea Farabegoli
linea Farabegoli
linea Farabegoli linea Farabegoli
Gerardus
Jacobus
Rinsma

12-9-1939
te Raalte

Gerda
Volbeda
18-8-1940
linea Farabegoli
Jantiena
Rinsma
(Tineke)

25-9-1945
Leeuwarden

Bruno
Reitsma
22-5-1950
linea Farabegoli
Rinse
Barend
Rinsma

1-7-1937

Geertje
Prins

17-8-1938
linea Farabegoli
linea Farabegoli

Elsje
Johanna
Rinsma

6-3-1962
11-3-1962


linea Farabegoli
Elsje
Johanna
Rinsma

27-5-1963


linea Farabegoli
Hendrik
Roelof
Rinsma

21-8-1964


linea Farabegoli
Johannes
Rinsma

21-2-1967
linea Farabegoli
Menke
Rinsma

5-6-1943
16-5-2004

Jacob
van der Lep
24-2-1949
linea Farabegoli
linea Farabegoli
Elisabeth
Rinsma

3-1-1903
21-9-1989

Abelius
van der
Vegt
21-3-1899
15-4-1978

linea Farabegoli

Gertruida
Rinsma

?
?

Ane List
11-9-1917
172-2004


linea Farabegoli
Roelof
Rinsma
linea Farabegoli
Hendrik
Rinsma

ca. 1910
23-12-1912
linea Farabegoli
Roelof
Rinsma

ca. 1906
4-4-1983

Helena
Boelens

ca. 1908
27-5-1991
linea Farabegoli
linea Farabegoli
linea Farabegoli
linea Farabegoli
linea Farabegoli linea Farabegoli
Amarins
Rinsma

22-12-1940

Dirk
Dieperink
29-3-1937
linea Farabegoli
Pietje
Rinsma

28-8-1947
7-10-2000
sposata
getrouwd
2 x


segue albero
stamboom volgt

linea Farabegoli
Hans
Rinsma


Alice
Smeenk
linea Farabegoli
linea Farabegoli
linea Farabegoli
linea Farabegoli linea Farabegoli
Nanco
Risma

linea Farabegoli
Sjoerd
Rinsma

linea Farabegoli
Nanco
Rinsma

 


klik op de namen in het blauw om de pagina van de persoon te openenfreccia sito Farabegoli Terug

© Farabegoli Fiorenzo       Sitemap